Esa Kallio: Uusia ulottuvuuksia etsimässä

Olemme kuluneella vuosikymmenellä kohdanneet sekä inhimillistä että taloudellista resilienssiä ravistelleita kriisejä yksi toisensa perään. Ensin korona moninaisine vaikutuksineen, tuoreimpana Venäjän hyökkäyssota ja energiapulan uhka. Kriisien aiheuttaman inhimillisen kärsimyksen lisäksi hintojen, etenkin energian hinnan nousu, aiheuttaa huolta niin kansalaisten kuin päättäjienkin keskuudessa. Samaan aikaan kunnat ja hyvinvointialueet tekevät hartiavoimin töitä julkisen sektorin historian suurimman uudistuksen parissa.

Kuntien talous näyttää todennäköisesti kolmatta vuotta peräkkäin kohtuullisen hyvältä johtuen muun muassa valtion koronatuista ja verokorttiuudistuksesta. Pelkästään viime vuosien numeroiden tarkastelu ei näytä todellista kuvaa. Rakenteelliset ongelmat eivät ole kadonneet. Investointitarve on etenkin kasvukeskuksissa edelleen suuri, ja sote-uudistus mullistaa rahoitusrakenteen. Osa kunnista tulee aiempaa riippuvaisemmiksi valtiosta. Samaan aikaan monella paikkakunnalla jo entisestään heikko huoltosuhde huononee entisestään. Yli viidennes kuntien menoista tullaan ensi vuoden alusta alkaen kattamaan markkinatyyppisillä tuotoilla, kuten myynti-, maksu- ja osinkotuloilla. Kunnat ovat taloudenpidossa aivan uudenlaisessa tilanteessa. Laki säätelee menot, mutta tulopuolella kuntien vaikutusvalta vähenee.

Kuntien tiet ovat jo muun muassa väestörakenteen muutoksen vuoksi eriytyneet, viimeaikaiset kriisit ja sote-uudistus erilaistavat niitä entisestään. Toimintaympäristön muutokset kohdistuvat alueisiin eri tavoin. Itä-Suomessa näkyy ja tuntuu yhteyksien katkeaminen Venäjään, vaikka rajat ovatkin osittain olleet auki. Turisteja, investointeja ja vapaa-ajan asukkaita täytyy nyt tavoitella muualta.

Muuttuneessa maailmantilanteessa Suomi joutuu luomaan itsensä uudestaan. Maa kaipaa kipeästi uusia investointeja, sekä kotimaasta että maailmalta. Mikä on vetovoimatekijämme nyt, kun tänne ei enää hakeuduta vieressä sijaitsevan suuren Venäjän-markkinan vuoksi? Mistä vetovoima löytyykin, se tehdään todeksi kunnissa. Kuntien asema hyvinvointiyhteiskunnan perusyksikkönä – elämisen, asumisen ja yritysten toimimisen alustana ei ole muuttumassa. Niillä on edelleen keskeinen rooli investointeja houkuttelevien olosuhteiden luojana. Tähän kuntien pitäisi myös entistä enemmän suunnata resursseja.

Uusi tilanne vaatii kuntien johdolta uudenlaista osaamista. Myös kuntajohtajan tehtäväkenttä on viime vuosina kehittynyt. Usein kunnanjohtaja toimii paikkakuntansa kasvoina ja keulakuvana, markkinoijana ja äänitorvena, on kyse sitten elinvoimasta tai koulutuksesta. Uudenlaisessa maailmantilanteessa meillä onkin monella tasolla uusien ulottuvuuksien etsimisen paikka.

Me Kuntarahoituksessa pyrimme tarjoamaan mahdollisimman paljon tietoa ja tukea kunnille ja hyvinvointialueille myllerryksen keskellä. Haluamme myös auttaa kuntaomistajia ratkaisemaan energiayhtiöiden ongelmat itsenäisesti. Olemme varautuneet talouden kriiseihin ja pystymme rahoittamaan kuntia myös, mikäli ne tarvitsevat apua energiayhtiöidensä toiminnan jatkumisen varmistamiseen.

Toivotan kaikille voimia ja avoimuutta monin tavoin historialliseen syksyyn!

Esa Kallio

Kirjoittaja on Kuntarahoituksen toimitusjohtaja

Idän ja lännen rajalla – Kuhmo ja Lappeenranta etsivät paikkaansa muuttuneessa maailmassa

Viime vuosikymmeninä Suomen idänpolitiikka on rakentunut käsitykselle erityissuhteesta naapurimaa-Venäjän kanssa. Suhdetta on vaalittu tiiviillä yhteistyöllä 1 300 kilometrin rajan molemmin puolin. Ulkoministeriön arvion mukaan vuosina 1992–2012 Suomi osoitti rajan ylittävään yhteistyöhön lähes 330 miljoonaa euroa. Hankkeita on tuettu myös EU:n rahoituksella sekä kuntien omilla investoinneilla.

Nyt yhteistyö on jäissä, ja itänaapurissa nähdään mahdollisuuksien sijaan uhkia. Mitä uusi todellisuus tarkoittaa rajaseudun kunnille ja kaupungeille?

Lappeenrannassa miljoonamenetykset

Kainuun rajakaupunki-Kuhmossa rajan ylittävä yhteistyö on ollut laajaa. Kaupungin yli 120 kilometrin Venäjän vastainen raja lukeutuu Euroopan vanhimpiin, ja vuonna 2019 Kuhmon Vartiuksessa kirjattiin 383 000 rajanylitystä. Kuten monella muulla kunnalla, myös Kuhmolla on ystävyyskaupunki Venäjällä. Noin 30 000 asukkaan Kostamus sijaitsee Kuhmosta satakunta kilometriä itään. Saman verran matkaa on Kainuun maakuntakeskukseen Kajaaniin, joka vastaa kokonsa puolesta Kostamusta.

– Kostamuksella ja Kuhmolla on paljon yhteistä historiaa, moni kuhmolainen osallistui kaupungin rakentamiseen 70- ja 80-luvuilla, kertoo Kuhmon kaupunginjohtaja Tytti Määttä.

Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen Kuhmo käänsi katseensa itään. Rajan yli on solmittu tiiviitä suhteita, niin virallisissa yhteyksissä kuin henkilökohtaisesti.

– Kulttuuriyhteistyötä, yritysyhteistyötä, puistoparitoimintaa, ystävyyskaupunkisopimus, Määttä luettelee. – Monella kuhmolaisella on myös sukulaissuhteita rajan yli. Minunkin lapsillani on ystäviä, joiden isovanhemmat asuvat Karjalan tasavallan puolella.

Samaa kertoo Lappeenrannan kaupunginjohtaja Kimmo Jarva. Kaupungissa asuu noin 3 300 venäjänkielistä asukasta, ja idänmatkailun huippuaikoina Etelä-Karjalan maakuntakeskuksessa vieraili lähes kaksi miljoonaa venäläistä vuodessa. Lappeenranta on laskenut menettävänsä noin miljoonan euron turistitulot joka päivä.

– Olemme mainostaneet sijaintiamme kahden metropolin, Pietarin ja Helsingin, välissä. Elimme toivossa, että koronan jälkeen seuraa paluu entiseen, mutta toisin kävi, Jarva harmittelee.

Mitä Kuhmon ja Lappeenrannan yhteistyöhankkeille kuuluu nyt, kun sota Ukrainassa on jatkunut jo useita kuukausia?

– Käytännössä mitään ei ole voitu jatkaa, Määttä toteaa. – Luonnonsuojeluyhteistyö on selvinnyt aiemmista kriiseistä, mutta nyt sekin on tauolla. Raja-asema on auki, mutta käytännössä kaikki toiminta on jäissä.

Hyistä on myös Etelä-Karjalassa. Lappeenrannan kaupungin Pietarin-toimistossa työskenteli takavuosina jopa 20 ihmistä eri yhteistyöhankkeiden parissa. Toimiston ovet on laitettu säppiin ja loputkin hankkeet jäihin, kertoo kaupunginjohtaja Jarva.

– Näkyvimpänä on varmasti Saimaan kanavahankkeen alasajo. Se on alueelle suuri menetys, 90 miljoonan euron investointi olisi tuonut tänne kaksi tuhatta henkilötyövuotta.

Katseet käännetään länteen

Mistä rajakaupungit hakevat elinvoimaa nyt, kun sitä ei enää itänaapurista virtaa?

Kuhmon kaupunki uusi joulukuussa strategiansa. Silloin päämääränä oli panostaa yhteistyöhön ja elävään suhteeseen Kostamuksen ja Karjalan tasavallan kanssa. Nyt tavoitteita on jouduttu pohtimaan uudelleen. Vetoapua haetaan jatkossakin ulkomailta, mutta idän sijaan lännestä.

– Teemme vahvaa yhteistyötä kulttuuriverkostossa, muun muassa UNESCOn kirjallisuuskaupunkina. Tarjoamme jatkossakin lapsille ja nuorille kansainvälistymiskokemuksia, mutta työ suuntaa nyt muualle Pohjoismaihin ja Eurooppaan, Määttä kertoo kaupungin päivitetystä strategiasta.

Lappeenrannassa strategiatyö on vielä käynnissä. Epävarmuus on suurta, ja suunnitelmia uusitaan jatkuvasti. Varmaa kuitenkin on, että katseet käännetään Lappeenrannassakin länteen.

– Me olimme aiemmin portti idän ja lännen välissä. Nyt nuolet osoittavat pelkästään länteen. Kaupungilla on onneksi oma lentokenttä, josta on hyvät yhteydet Eurooppaan. Katukuvassa on näkynyt viime aikoina enemmän matkailijoita esimerkiksi Italian Bergamosta, kaupunginjohtaja Jarva kertoo. 

Rajakaupungit haluavat osansa myös kasvavan kotimaanmatkailun ja etätyön hedelmistä. Lappeenrannassa vetonaulana toimii kuvankaunis Saimaa, jonka alueella matkailuyhteistyö on tiivistä.

–  Suomalaiset ovat käyneet täällä paljon, pari viime kesää ovat olleet hyviä. Jää nähtäväksi, mihin taso asettuu koronan jälkeen.

Kuhmossa valonpilkahduksia näkyy myös muuttotilastoissa, ensi kertaa vuosikymmeniin.

– Mobiilidatasta käy ilmi, että Kuhmossa liikkuu entistä enemmän porukkaa. Rajaseudun korpiluonto vetää puoleensa, ja moni mökkiläinen on viettänyt täällä paljon aikaa. Viime vuonna Kuhmoon muutti ensimmäistä kertaa 30 vuoteen enemmän ihmisiä kuin täältä pois, kaupunginjohtaja Määttä kertoo.

Määttä uskoo, että Venäjän hyökkäyssota lisää suomalaisten kiinnostusta maan omasta sotahistoriasta. Talvi- ja jatkosodan jäljet, taistelupaikat ja puolustuslinjat näkyvät Kuhmossa selvästi.

– Matkailijoita varmasti kiinnostaa tänä kesänä rajaseudun historia kulttuurin ja luonnon lisäksi. Kuhmon talvisotamuseoon avautuu heinäkuussa näyttely, jossa esitellään uutta videomateriaalia Ylen Vaietut arktiset sodat -tv-tuotannosta. Sitä kannattaa ehdottomasti tulla katsomaan.

Pussinperäksi ei haluta jäädä

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti hiljattain valtiosihteerityöryhmän kartoittamaan toimenpiteitä itäisen Suomen elinvoiman vahvistamiseksi. Määttä pitää avausta tärkeänä. Hän näkee, että rajakuntia yhdistää sama tavoite: pussinperäksi ei haluta jäädä.

– Täällä on paljon halua kehittyä ja pysyä ajassa kiinni. Nyt on varmasti hyvä tarkastella, mitä voimme tehdä yhteistyössä valtion kanssa.

Vaikka matkailuala joutuu keksimään itseään uudelleen, muilla talouden osa-alueilla vire on vahva. Tuoreessa tilinpäätöksessään Lappeenrannan kaupunki kirjasi 27 miljoonaa euroa ylijäämää. 2000-luvun ennätystulos ei selity valtion koronatuilla, vaan verotulojen kasvulla.

– Metsä- ja konepajateollisuudella menee todella hyvin. Verotulot kasvoivat 20 miljoonaa euroa enemmän kuin mitä odotimme, kaupunginjohtaja Jarva kertoo.

Talouden tulevaisuus ei kuitenkaan näytä yhtä ruusuiselta. Hintojen ja korkojen kilpajuoksussa myötätuuli tuskin kantaa pitkään. Myös Jarva toivoo valtiolta tukea rajaseudun haasteisiin.

– Varmasti on kaikkien yhteinen intressi, että tälläkin alueella pärjätään.

Osa Lappeenrannan yrittäjistä näkee tilanteessa myös mahdollisuuksia. Rautaesirippu nousi itärajalle pyytämättä, mutta samalla se nostaa rajaseudun merkitystä – kansallisesti ja kansainvälisesti.

– Tuoko se jopa uusia mahdollisuuksia? Se jää nähtäväksi. Oli miten oli, itärajan kunnat ja kaupungit ovat paljon vartijoina.


Teksti: Roope Huotari
Kuvat: Kuhmon kaupunki, Lappeenrannan kaupunki

Mitä yhteistä on Närpiöllä, Kärsämäellä, Hangolla ja Pyhtäällä? – Kuntarahoituksen tapahtumassa jaettiin vinkkejä kunnan elinvoiman kehittämiseen

Eriytymiskehitys on ollut jo pitkään laajalti tunnistettu ilmiö suomalaisessa kuntakentässä, ja tulevaisuudessa kunnat muistuttavat yhä vähemmän toisiaan. Kuntien menestymiseen vaikuttavat paitsi ulkoiset tekijät, kuten sääntelyn tuomat vaatimukset ja taloudellinen kehitys, myös kuntien omat valinnat.

Miten Suomen pienissä ja keskisuurissa kunnissa on onnistuttu sitouttamaan kunnanvaltuusto elinkeinopolitiikkaan, kehitetty työllisyyttä ja turvattu laadukkaat palvelut? Muun muassa näihin kysymyksiin vastasivat Närpiön henkilöstöpäällikkö Marjo Österdahl, Kärsämäen kunnanvaltuuston puheenjohtaja Esko Ristinen, Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio, Pyhtään kunnanjohtaja Jouni Eho, Hangon kaupunginjohtaja Denis Strandell ja Kuntaliiton hallituksen puheenjohtaja Joona Räsänen Kuntarahoituksen keskustelutilaisuudessa 21.10.2021.

Katso tapahtuman tallenne ja ota ideat talteen!Lisää asiantuntijanäkemyksiä siitä, miltä tulevaisuuden kunta näyttää, voit lukea Kuntarahoituksen ja Demos Helsingin keskustelupaperista. Lataa julkaisu käyttöösi täällä.

Denis Strandell: Hanko kuuluu korona-ajan voittajiin, mutta menestys ei ole tullut annettuna

Hanko lukeutuu koronavuoden voittajiin: terveyskriisi ei ole kaupunkiimme toden teolla rantautunut, mutta etätyöläiset ovat. Kun pääkaupunkiseutu oli säpissä ja lapset siirtyivät kotikouluun, alkoi Hangon katukuvassa kuhista. Paljon on kiittäminen kaupunkimme suotuisaa sijaintia, mutta myös menneiden vuosien fiksuja valintoja.

Hanko oli pitkään Etelä-Suomen teollistunein kaupunki ennen kuin globalisaatio ulkoisti työt maailmalle. Ensin lähti tekstiiliteollisuus Portugaliin ja Viroon, sitten Kaukoitään. Sen jälkeen taantui terästeollisuus, kun suomalainen työvoima koitui maailmanmarkkinoille liian kalliiksi. Työpaikkojen myötä kaupungin väkiluku kääntyi laskuun, ja Hanko on ollut muuttotappiokunta viimeiset kolme vuosikymmentä.

Kymmenen vuotta sitten kaupungissa alettiin puhua etätyöstä. Voisiko Hankoon tulla tekemään työtä, joka ei katso aikaa eikä paikkaa? Ehkä rantakaupunki voisi toimia kakkoskotina luoville aloille, taiteilijoille ja muusikoille. Ja ehkä sen seurauksena joku tänne muuttaisikin.

Kaupungin strategiaan kirjattiin tavoite houkutella luovan työn tekijöitä Hankoon. Kaupunki järjesti etätyöpajoja yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa, ja taiteilijat veivät sanomaa omille verkostoilleen. Sovittiin yhteisiä etätyöpäiviä ja -viikonloppuja. Toiminta oli aluksi hajanaista, mutta se kirvoitti isoja ajatuksia. Näitä ajatuksia tulin itse kaupunginjohtajana jatkamaan kuusi vuotta sitten.

Tietoliikenneyhteydet kehittyivät ja työnantajat alkoivat suhtautua etätyöhön suopeammin. Taiteilijoiden lisäksi Hankoon alkoi hakeutua tietotyöläisiä, ensin muutama päivä kerrallaan, pitkä viikonloppu siellä täällä. Vapaa-ajan asuntojen kysyntä kasvoi. Väki väheni, mutta asuntojen hinnat eivät enää laskeneet.

Sitten tuli korona, ja laittoi muutoksen turbovaihteelle. Pääkaupunkiseudun tietotyöläiset siirsivät kotikonttorinsa kertaheitolla silloin koronavapaaseen Hankoon. Yhtäkkiä kaupunki oli täynnä ihmisiä. Vaikka rajoituksia on nyt höllennetty, ei työpaikoilla palata takaisin vanhaan. Etätyö on tullut jäädäkseen, ja niin myös Hangon etätyöläiset. Olemme alkaneet puhua heistä ”kakkoshankolaisina”.

”Kakkoshankolaiset” ovat tuoneet kaupunkiin paljon. Hangossa eletään nyt kiivainta rakennusbuumia sitten 80-luvun: kaupunkiin kohoaa noin 300 asuntoa, joista 80–90 prosenttia on suunniteltu käytettäväksi vapaa-ajan asuntoina. Mitä useammin kakkoskoti toimii kotikonttorina, sitä enemmän kaupunkiin jää ostovoimaa. Tämä tarkoittaa lisää palveluja, ravintoloita ja kauppoja, niin ”kakkoshankolaisille” kuin kaupungin vakituisille asukkaille.

Tänä vuonna Hangon väkimäärä on kääntynyt kasvuun. Moni on ehkä tajunnut, että arki rullaa hyvin myös kakkoskodista käsin. Eikä pääkaupunkiseudulle pendelöinti ole paha rasti, jos sen tekee kerran viikossa. Oli muutos pysyvä tai ei, on selvää, että kasvun varaan emme kaupungin tulevaisuutta rakenna. Hangossa on paraikaa käynnissä strategiatyö, joka lähtee siitä oletuksesta, että hyvän elämän edellytyksiä voidaan ylläpitää, vaikka väki vähenisi.

Ajatus kuntien ja kaupunkien elinvoimasta typistyy liian usein väkimäärään. Ajatellaan, että jos veronmaksajien määrä kasvaa, kunnalla menee hyvin. Jos ei, asiat ovat huonosti. Mielestäni aika on ajanut tämän yksinkertaistuksen ohi. Olisiko ikääntyvässä Suomessa syytä katsoa jo muita mittareita, kuten ostovoimaa?

Denis Strandell
Kirjoittaja on Hangon kaupunginjohtaja ja Kuntarahoituksen hallituksen jäsen sekä yksi Pienten ja keskisuurten kuntien uudet tiet -keskustelutilaisuuden panelisteista.


Mitä yhteistä on Närpiöllä, Kärsämäellä, Hangolla ja Pyhtäällä? – Kuntarahoituksen tapahtumassa jaettiin vinkkejä kunnan elinvoiman kehittämiseen

Miten elinvoimaa on kehitetty lisäämällä työperäistä maahanmuuttoa? Mikä on valtuustojen rooli elinkeinopolitiikassa? Entä mitä mahdollisuuksia etätyö ja ennakkoluulottomat ulkoistukset tuovat kunnille?

Pienten ja keskisuurten kuntien uudet tiet -tapahtumassa pureuduttiin kuntien eriytymiskehitykseen ja tulevaisuuden pelimerkkeihin.

Katso tapahtuman tallenne ja ota neuvot talteen! (linkki)

Marjo Österdahl: Närpiöstä sietää ottaa mallia, mutta kuntien on löydettävä oma sapluunansa elinvoiman kehittämiseen

’Närpiön mallista’ puhutaan paljon, välillä mitä sattuu. Yhtäällä kaupunkimme esimerkkiä pidetään ratkaisuna harvaan asutun maaseudun ongelmiin, toisaalla varoittavana uhkakuvana. Olemme itsekin pohtineet, mikä on ’Närpiön malli’. Ei nimittäin ole yhtä dokumenttia tai tapaa toimia, joka sen tiivistäisi.

Närpiön maahanmuuttobuumi alkoi 80-luvulla, kun otimme vastaan pakolaisia Vietnamista ja Bosniasta. Tätä nykyä lähes joka viides närpiöläinen on maahanmuuttajataustainen, ja vielä 2020-luvulla valtaosa tulee näistä kahdesta maasta. Nyt Närpiöön tullaan lähes yksinomaan työn perässä, usein kasvihuoneille tai valmistavaan teollisuuteen.

Työperäinen maahanmuutto on tuonut Närpiöön paljon. Muutaman prosentin työttömyysaste on Manner-Suomen matalimpia, elinkeinoelämä kukoistaa ja talot käyvät kaupaksi. Kyläkouluihin riittää oppilaita, ja kaupungilla on kova paine laajentaa varhaiskasvatuksen ja peruskoulutuksen tiloja. Moni kuulee Närpiön hyvästä vireestä ja pohtii, olisiko työperäinen maahanmuutto vastaus harvenevien ja harmaantuvien maaseutukuntien ongelmiin. ’Närpiön mallin’ monistaminen on silti helpommin sanottu kuin tehty.

Ensiksi on syytä muistaa, ettei yksikään kunta tai kaupunki voi omalla päätöksellään lähteä tälle tielle. Emme mekään ole niin Närpiössä tehneet. Työperäisessä maahanmuutossa kaikki on kiinni yrityksistä ja heidän tarpeistaan. Yritykset rekrytoivat työntekijöitä ulkomailta, ja me kaupunkina huolehdimme siitä, että he saavat tarvitsemansa palvelut ja kotoutuvat Närpiöön.

Toiseksi: työperäinen maahanmuutto ei ole pikavoitto, se vaatii pitkäjänteisiä ponnistuksia koko kaupunkiorganisaatiolta. Yhden kuukauden aikana Närpiöön tulijoita voi olla kolme tai kolmekymmentä. Jokainen heistä tarvitsee katon päänsä päälle, kieliopetusta ja koulu- tai päiväkotipaikan lapsilleen. Koska tulijoita tulee yritysten tarpeen mukaan, ei kaupungin budjetista voi korvamerkitä tarkkaa euromäärää heidän kotouttamiseensa. Tärkeintä on ylläpitää vuoropuhelua yritysten kanssa ja sopeutua jatkuvaan muutokseen.

Kolmantena on kotouttamiskysymys, joka maahanmuuttokeskustelussa nostaa helposti tunteet pintaan. Totuus on, että kun maahanmuuttajien osuus kunnan väestöstä kasvaa näin suureksi, näyttää myös heidän kotouttamisensa erilaiselta. Emme voi enää ajatella, että Närpiöön tulijoiden pitäisi ahtautua tiettyyn muottiin, vaan meidän täytyy lisätä ymmärrystä molemmin puolin.

Saimme alkukeväästä valmiiksi kaupungin kaksisuuntaisen kotouttamisprosessin toimintasuunnitelman, joka kertoo, miten jokainen kaupungin työntekijä voi huomioida maahanmuuton omassa työssään. Kyse on lopulta pienistä asioista, joilla on suuri merkitys: esimerkiksi siitä, että kouluissa tarjoillaan juhlaruokaa myös muiden kulttuurien pyhien aikaan. Oppilaiden erilaiset taustat tuodaan osaksi kaikkien yhteistä arkea.

Myös kieliopetusta on syytä ajatella uudelleen. On paljon vaadittu, että kolmen lapsen äiti vielä päivän töiden, lasten- ja kodinhoidon jälkeen raahautuisi ruotsin tunnille – etenkään kun hän ei kieltä päivittäisessä työssään juuri tarvitse. Olemme esimerkiksi tuoneet opetusta paikan päälle ja sopineet yhdessä yritysten kanssa, että työntekijät voivat käyttää pari tuntia viikosta kielen opiskeluun.

Luvut puhuvat puolestaan: on selvää, että työperäinen maahanmuutto on tuonut Närpiön talouteen tuntuvan piristysruiskeen. Puhtaasti rahavirtoina sen hyötyä ei silti voi laskea. Mikä on se vaihtoehtoinen todellisuus, johon maahanmuuton kustannuksia verrattaisiin? Kuka voi sanoa, miltä Närpiön elinkeinoelämä näyttäisi, jos työvoimapulaan ei olisi löytynyt ratkaisua maan rajojen ulkopuolelta? Lopulta on vain valittava suunta ja mentävä sitä kohti. Paikallaan kun ei auta pysyä.

Ehkä ’Närpiön mallissa’ on lopulta kyse tästä: eteenpäin katsovasta, ajassa elävästä ja pitkäjänteisestä työstä, jonka todellinen vaikutus mitataan vasta vuosikymmenien päästä. Mallia meistä voi ottaa, mutta lopulta jokaisen kunnan ja kaupungin on löydettävä oma tiensä.

Marjo Österdahl
Kirjoittaja on Närpiön kaupungin henkilöstöpäällikkö ja yksi Pienten ja keskisuurten kuntien uudet tiet -keskustelutilaisuuden panelisteista.


Mitä yhteistä on Närpiöllä, Kärsämäellä, Hangolla ja Pyhtäällä? – Kuntarahoituksen tapahtumassa jaettiin vinkkejä kunnan elinvoiman kehittämiseen

Miten elinvoimaa on kehitetty lisäämällä työperäistä maahanmuuttoa? Mikä on valtuustojen rooli elinkeinopolitiikassa? Entä mitä mahdollisuuksia etätyö ja ennakkoluulottomat ulkoistukset tuovat kunnille?

Pienten ja keskisuurten kuntien uudet tiet -tapahtumassa pureuduttiin kuntien eriytymiskehitykseen ja tulevaisuuden pelimerkkeihin.

Katso tapahtuman tallenne ja ota neuvot talteen! (linkki)

Sotkamo painaa kaasua

Vuokatti Areenalla piti järjestää helmikuussa 2021 Euroopan nuorten talviolympialaiset. Kisat siirtyivät maaliskuulle 2022, mutta odotukset Vuokatissa ovat korkealla.

– Areenassa on jääkiekkokaukalot sekä eurooppalaisella että NHL-mitoituksella. Molemmat kaukalot ovat joustokaukaloita eli ne sopivat turvallisuusluokitukseltaan sekä Liigan että kansainvälisiin peleihin. Puitteet ovat kaikin puolin huippuluokkaa ja odotammekin jääkiekkoilijoita harjoittelemaan Vuokattiin, Sotkamon kunnanjohtaja Mika Kilpeläinen hehkuttaa.


Kaksi jääkiekkoilijaa luistelee kameraa kohti Vuokatti Areenan jäällä.
Vuokatti Areenassa on jääkiekkokaukalo sekä eurooppalaisella että NHL-mitoituksella.


Teemu Selänteen jääkiekkoleiri järjestettiin uudessa Vuokatti Areenassa kesäkuussa 2021.

– Leiri onnistui hienosti! Jatkossa tapahtuman merkitys varmasti korostuu entisestään, kun puitteet ovat nyt erinomaiset, Kilpeläinen jatkaa.

Uudessa Areenassa on huippuolosuhteet myös kaukalopikaluistelun eli erityisesti Aasiassa suositun short track -luistelun harrastamiseen. Lisäksi tiloista löytyy kuntosali ja ravintola.

Energiatehokkuus luo kannattavuutta

Vuokatti Areena muodostaa yhdessä Vuokattihallin ja vasta remontoidun uimahallin kanssa kokonaisuuden, jonka lyhyitä välimatkoja nuorienkin urheilijoiden on turvallista liikkua. Rakennusten läheinen sijainti tuo synergiaa myös energiatalouteen.

– Jäähallikokonaisuus tuottaa paljon lauhde-energiaa, jota voidaan hyödyntää uimahallin veden lämmittämiseen aina, kun sitä ei tarvita Areena-kiinteistön lämmitykseen. Kokonaisuus on äärimäisen energiatehokas. Areena-kiinteistö voi päästä jopa nollaenergiatasoon, Sotkamon kunnan tekninen johtaja Harri Helenius iloitsee.


Vuokatti Areenan uimahalli.
Uimahallin veden lämmityksessä hyödynnetään lauhde-energiaa.


Energiaratkaisuun on haettu mallia vastaavista Suomessa toteutetuista kohteista. Perusenergiaratkaisu on kaukolämpö, maalämpökaivoja ei pohjavesialueelle voi porata.

– Kannattavuudesta iso osa muodostuu energiatehokkuudesta. Asiaa on ajateltu myös rakennuksen värejä suunniteltaessa, Helenius kertoo.

Vuokatti Areenan ja vanhan Vuokattihallin yhdistelmällä Sotkamoon tavoitellaan myös isoja, yli 1 000 hengen tapahtumia, kokouksia ja konsertteja.

– Tällaisia varauksia oli jo kalenterissa, mutta koronan takia ne peruuntuivat. Uskon, että varauskalenteri alkaa täyttyä, kun korona hellittää otettaan, Kilpeläinen sanoo.

Tyhjillään Vuokatti ei korona-aikanakaan ole ollut. Sotkamossa oli vuoden 2021 kuuden ensimmäisen kuukauden aikana Suomen toiseksi eniten yöpymisiä, yli 360 000. Ulkomaalaisten yöpymisiä oli Vuokatin alueella samalla jaksolla yli kymmenen tuhatta.

– Vuokatissa järjestettiin viime talvena nuorten MM-hiihdot ja paraurheilijoiden maailmancupin kilpailut koronaturvallisesti. Kisoja varten tänne luotiin urheilukupla tiukkoine testausmenettelyineen, Kilpeläinen iloitsee.

Uudenlaista yhteistyötä ja alueellista vaikuttavuutta

Kuntalaiset ovat ottaneet Areenan positiivisesti vastaan. Paikalliset jalkapallo- ja jääkiekkoseura yhdistyivät Areenan innoittamana ja lähtivät toimijoiksi Vuokatti Sportiin. Uusi seura on löytänyt yhteistyömahdollisuuksia Vuokatti Areenan operaattorin kanssa.

Areenan toimintamalli on kunnalle täysin uusi. Hanke oli ensimmäisen kerran keskusteluissa jo vuonna 2005, vaihtoehtoja alettiin miettiä vakavammin vuonna 2015. Mutkien kautta kunta päätyi toteuttamaan investoinnin leasing-rahoituksella ja vuokraamaan tilat eteenpäin areenaa operoivalle yhtiölle. Energiatehokkuuden asioista hankkeelle myönnettiin Kuntarahoituksen vihreää rahoitusta.

– Areenan yhteistyömallia haettiin jonkun aikaa. Perustimme jo kiinteistöyhtiönkin, mutta yhtiö ei olisi ollut rahoituksen kannalta järkevä toteutustapa. Hankkeessa on mukana yksityisen sektorin toimijoita, vuokralaisina ovat muun muassa Vuokatin urheiluopisto ja Osuuskauppa Maakunta. Vaikka kunta on rakennuttaja sen ei tarvitse olla toiminnan pyörittäjä. Tämä on meille kustannustehokas malli, kumppanuuksilla saadaan lisää vaikuttavuutta. Toteutusvaihtoehtoja kannattaa vertailla ja uudenlaisia yhteistyömahdollisuuksia etsiä, Kilpeläinen kannustaa.

Kattavista liikuntamahdollisuuksista hyötyvät myös kuntalaiset. Areena ja Vuokattihalli ovat kunnan toimintojen käytössä arkisin klo 15.30 asti.

– Paikallisilla on käytössään uuden areenan kuntosalin ja jäiden lisäksi esimerkiksi poikkeuksellisen laaja latuverkosto, jota pidetään huippu-urheilijoiden ja matkailijoiden vuoksi myös erinomaisessa kunnossa. Jos Areenan urheilupaikat olisi rakennettu pelkästään kuntalaisten käyttöön, olisi hanke ollut kokoluokaltaan huomattavasti pienempi, Kilpeläinen jatkaa.


Etualalla tummahiuksinen nainen kuntosalilla, takana kuntosalilaitteita.
Moderni kuntosali on myös Sotkamon asukkaiden käytössä.


Maakunnan ykkösvetonaula

Sotkamo tavoittelee kattavalla lajivalikoimalla alueellista vaikuttavuutta, lisää urheilijoita, matkailijoita ja mökkiläisiä. Asema kävijöiden kartalla pyritään pitämään korkealla laajentamalla aktiviteettien tarjontaa päämäärätietoisesti.

– Sotkamo hallinnoi Kainuun moottorikelkkailuhanketta, veneilijöille on suunnitteilla tankkauslaituri. Maastopyöräilybuumiin vastaamme uusilla reiteillä. Senioreille on kaavailtu senioripuistoa ja liikuntapaikkaselvityksellä haetaan ulkopuolista näkemystä alueen vahvuuksista ja kehittämiskohteista. Lähivuosina toteutetaan myös skeittipuisto, Helenius luettelee.

Liikuntamahdollisuuksien lisäksi myös koulutukseen, sivistykseen ja hyvinvointiin investoidaan.

– Toteutamme seuraavan 3–5 vuoden aikana investointeja noin 35 miljoonalla eurolla. Tulossa on uusi yläkoulu, kirjaston ja lukion yhdistelmä sekä sotekeskus. Kunnallistekniikkaa rakennetaan lähivuosina runsaasti, Kilpeläinen jatkaa.

Myös yksityiset toimijat investoivat Sotkamoon. Hollywood-tason elokuvastudion ja studiokylän rakentamista varten on tonttikaupat tehty ja urakka on käynnistymässä, urheiluopistolle on suunnitteilla uusi kisakeskus ja rinnealueita kehitetään. Lista on jo nyt suorastaan hengästyttävä, eivätkä miehet edes suostu paljastamaan kaikkia kaavailuja.

– Suunnitteilla on muitakin hankkeita, mutta niistä kuullaan lisää tuonnempana. Mikäli kaikki menee hyvin, Sotkamossa tapahtuu tulevien vuosien aikana tosi paljon. Tuoreita avauksia tullaan näkemään myös aivan uusilla sektoreilla, Kilpeläinen myhäilee.


Teksti: Hannele Borra
Kuvat: Vuokatti Areena

Ylpiästi kyrööläinen

Yhtiön brändi ja tuotteet pääsivät osaksi pienen paikkakunnan tarinaa, kun taas yhtiö toi Isoonkyröön työpaikkoja, vierailijoita ja rohkeutta yrittää.

Kyrö Distillery Companyn tislaamojohtaja Miko Heinilä on kertonut tarinan niin monta kertaa, että hän muistaa päivämääränkin ulkoa: 10.5.2012.

Sinä päivänä he olivat kaveriporukalla saunomassa vuokramökillä Karjalohjalla, kun Miika Lipiäinen, sittemmin Kyrö Distillery Companyn toimitusjohtaja, laittoi heidät maistelemaan viskejä. Tuli ruisviskin vuoro, ja miehet ihmettelivät ääneen erinomaista makua – ja sitä, miksei kukaan Suomessa tee ruisviskiä.

– Sanoin että no, mä tiedän, mitä ruistonni maksaa, mä olen maatilalta. Ja tiedän tislaamolle paikankin, Heinilä muistelee.

Paikka sijaitsi Heinilän kotipaikkakunnalla Isossakyrössä, Vaasan ja Seinäjoen välissä. Aluksi tislaamon perustaminen 4 600 asukkaan kuntaan Pohjanmaalle oli vain hullunkurinen ajatus. Hullunkurinen erityisesti siksi, että Heinilää lukuun ottamatta muut perustajajoukon jäsenet asuivat puolen tuhannen kilometrin päässä pääkaupunkiseudulla.

Sitten selvisi, että Isonkyrön vanha meijeri, joka tunnetaan Oltermanni-juuston alkuperäisenä kotina, olisi kunnostettavissa tislaamoksi. Heinilä kutsui muut käymään ja kertoi heille Isonkyrön historiasta.

Miehet tiesivät hyvin, että monet etenkin maailman tunnetuimman viskimaan Skotlannin tislaamoista ovat satoja vuosia vanhoja. Näiden viskeillä on valmiiksi kiinnostava historia ja omaleimainen tarina. Kyrö Distillery Companylla ei ollut kuin saunassa syntynyt idea, mutta pienen Isonkyrön historiaan mahtui kaikenlaista Leväluhdan lähteestä löytyneistä salaperäisistä luurangoista Pohjan sodan viimeiseksi jääneeseen Napuen taisteluun.

Ajatus ei tuntunut enää lainkaan niin hullunkuriselta.

– Me voimme kertoa Isonkyrön historian ja sen, miten me voimme jatkaa paikan historiaa eteenpäin, Heinilä sanoo.

– Tavallaan voimme olla osa isompaa tarinaa.

Oli vain yksi ongelma: viskin kypsytys vie Euroopassa vähintään kolme vuotta. Se tietäisi huonoa kassavirralle, joten odotellessa piti keksiä jotain muuta.

Giniä suomalaisesta rukiista ja yrteistä? Miksei.

Paukkuja koulutukseen

Heinilä myöntää, että etäisyys mietitytti.

– Monet trendit lähtevät Helsingistä, ja me emme ole fyysisesti lähellä Helsinkiä. Kun perustimme vierailukeskusta ja muuta, mietimme, saammeko tänne väkeä käymään.

Huoli osoittautui turhaksi. Tunnettuus ja tuotantopaineet kasvoivat kirjaimellisesti kertaheitolla, kun Kyrö Distillery Companyn Napue-ginistä valmistettu gin & tonic valittiin maailman parhaaksi arvostetussa International Wine and Spirit Competition -kilpailussa vuonna 2015, vain vuosi tuotannon käynnistymisen jälkeen.

Viime vuonna tislaamon yhteydessä toimivassa, Kyrön Matkailun Edistämiskeskukseksi nimetyssä vierailukeskuksessa kävi Heinilän mukaan kaikkiaan 14 000 henkilöä, siis yli kolme kertaa Isonkyrön asukasluvun verran. Kyrö Distillery Company järjestää tislaamolla elokuisin jopa omaa festivaalia, Kyröfestiä. Yhtiön tavoite on, että vuoteen 2022 mennessä vierailukeskus on Suomen arvostetuin nähtävyys.

Sama deadline on myös yhtiön päätavoitteella eli sillä, että Kyrö Distillery Companysta tulee maailman tunnetuin ruistislaamo. Käytännössä tavoite tarkoittaa suuria panostuksia kasvuun: tänä vuonna rakennettava uusi tislaamo nostaa yhtiön kapasiteetin jo 500 000 litraan vuodessa.

Kyrö Distillery Company työllistää kaikkiaan viitisenkymmentä henkilöä, joista kymmenen työskentelee yhtiön Helsingin-toimistolla. Heinilän mukaan kaksipaikkaisuus helpottaa osaajien löytämistä, mutta toisaalta yhtiö on myös panostanut tosissaan Isonkyrön tislaamolle töihin tulevien koulutukseen ja perehdytykseen.

– Varmaan yhdellä, joka on tullut töihin tuotantoon, on ollut kokemusta ennestään. Muuten etsimme ensisijaisesti firmaan hyviä ihmisiä kaikkinensa, hän sanoo.

– Taidot voidaan aina oppia, jos asenne ja ihminen on oikea.

”Ei tässä yksin pärjätä”

Heinilä on myös Isonkyrön kunnanvaltuuston puheenjohtaja, joten totta kai hänen uudet touhunsa kiinnostivat paikallisia alusta asti. Oman hupinsa kuvioon toi se, että yrityksen virallinen nimi on Rye Rye Oy – suomalaisittain lausuttuna rai rai – ja Isonkyrön alkoholinvalmistushistoria painottui lähinnä pontikan keittämiseen.

– Kyllähän ensimmäisenä kylällä juoruttiin, että mitä, onko valtuuston puheenjohtajasta tullut viinatrokari, Heinilä sanoo ja nauraa.

Sittemmin paikalliset ovat ottaneet yhtiön omakseen. Heinilä kehuu vuolaasti kyröläisten ”kökkähenkeä” eli talkookulttuuria, tukea ja avoimuutta. Paikkakunnan valttikortiksi hän nostaa myös sijoittumisen Pohjanmaan ja Etelä-Pohjanmaan suurimpien taajamien väliin. Vaasasta löytyy lentokenttäkin.

Isokyrö on kytkeytynyt lujasti Kyrö Distillery Companyn brändiin. Heinilän mukaan Isokyrö on yhtiön pysyvä koti: suunnitelmissa ei ole muuttaa saati myydä yhtiötä.

Kyrö Distillery Companyn tuotteita viedään tällä hetkellä kaikkiaan 33 maahan. Heinilä korostaa, että maailmalla kilpailu on kovaa. Se, että kokonainen pieni kunta seisoo yhtiön takana ja on siitä ylpeä, on valtava voimavara.

– Tämä ei ole viiden pojan onnistumisesta kiinni, eikä tämä ole edes 50 meidän firman työntekijän onnistumisesta kiinni, vaan kyllä tämä on yhteinen ponnistus jos tämä on onnistuakseen. Ei tässä yksin pärjätä.

Heinilä kannustaa pienellä paikkakunnalla yrittäjyydestä haaveilevia pohtimaan alueensa vahvuuksia ja miettimään, mikä omassa ideassa ja alueessa resonoi yhteen. Parasta palautetta ovat Heinilän mukaan olleet ne kerrat, kun hänelle on tultu sanomaan, että jos joku on pystynyt tekemään noin hullun jutun Isossakyrössä, kyllä tämä itsekin uskaltaa ryhtyä yrittäjäksi.

–Mielestäni mitään sen parempaa asiaa ei yksittäinen, muutaman pojan konklaavi voi saada aikaan kuin että joku uskaltaa toteuttaa unelmiaan.

Pieni on ketterä

Ei tarvitse kärjistää paljonkaan todetakseen, että Kyrö Distillery Company on nostanut Isonkyrön maailmankartalle. Isokyröläisestä tislaamosta on puhuttu niin BBC:llä kuin Monoclessa, ja Vicen toimittaja on käynyt ihmettelemässä jäätynyttä Kyrönjokea.

Missä päin Suomea Isonkyrön kunnanjohtaja Tero Kankaanpää liikkuukin, puhe kääntyy nopeasti tislaamoon.

– Kunnan tunnettavuus on kasvanut valtavasti Kyrö Distillery Companyn myötä, hän sanoo.

Vierailijoiden määrä on Kankaanpään mukaan kasvanut myös Isonkyrön perinteisissä nähtävyyskohteissa, kuten keskiaikaisessa kirkossa.

Isonkyrön kunta on tukenut Kyrö Distillery Companya parhaansa mukaan. Tärkein konkreettinen toimi on ollut lisätonttien kaavoittaminen ja maan myynti kasvavan yhtiön tarpeisiin. Tässä paikkakunnan pieni koko on etu: se tuo nopeutta.

– Meillä on ihan strategisena palvelulupauksena, että rakennuslupa myönnetään kahdessa viikossa siitä kun paperit on meille toimitettu, ja siinä on pysytty, kun meille on lupahakemuksia tullut, Kankaanpää sanoo.

Tero Kankaanpää

Kyrö Distillery Company on myös hakenut ja saanut luvan rakennuttaa paikkakunnalle biokaasun tankkaus- ja jakeluaseman. Yhtiö aikoo käyttää biokaasua höyrynkehittimensä polttoaineena, mutta asemasta hyötyvät tulevaisuudessa toki myös esimerkiksi biokaasukäyttöisillä autoilla ajavat.

– Palvelutaso sillä tavalla heidän kauttaan myöskin tankkauksessa paranee, Kankaanpää sanoo.

Jos Isokyrö on täydentänyt Kyrö Distillery Companyn brändiä, kuvio on toiminut myös toisinpäin. Yhtiön tarina sopii täydellisesti Isoonkyröön, joka strategiansa mukaisesti kannustaa yrittäjyyteen jo peruskoulusta lähtien.

– Kyllä kunnan elinvoima syntyy yrityksistä. Ehkä kunnat kilpailevat vähän liikaakin tällä hetkellä asukkaista, koska eihän niitä asukkaita tule jos ei ole ensin työtä.

Isokyrö pyrkii myös profiloitumaan juuri kökkähengellä ja – no, positiivisella ”hulluudella”. Kunta on jopa teettänyt auton takalasitarroja, joissa lukee: ”Ei tarvitse olla hullu tullakseen Isoonkyröön, mutta kyllä se huomattavasti helpottaa.”

Ja nykyään siitä ollaan Kankaanpään mukaan entistä ylpeämpiä.

– Kyllä minä näkisin, että perus kyröläinen on nykyään positiivisella tavalla ylpiämpi kotipaikastaan ja isokyröläisten saavutuksista nimenomaan Distilleryn saavutusten kautta, Kankaanpää sanoo.

– Sitä uskalletaan nykyään rohkiammin kertoa, että ollaan Kyrööstä.

Teksti: Kaisa Saario
Kuvat: Samuli Salo

Sirpa Paatero: Kuntien elinvoimaisuuden vahvistaminen – vakaasti ja vastuullisesti

Kunnat muuttuvat yhä enemmän palvelujen järjestäjästä alueen kokonaisvaltaisen elinvoiman vahvistajaksi. Hyvinvoinnin edistäminen tätä kautta onkin mitä todennäköisemmin yksi jokaista kuntapäättäjää mietityttävistä asioista. Myös kuntaministerinä pohdin näitä kysymyksiä paljon – miten erilaisissa kunnissa elinvoiman haasteet ratkaistaan ja miten löydetään vaikuttavimmat keinot elinvoiman edistämiseksi? Entä miten jo nyt vaikeassa tilanteessa olevien kuntien talous kestää tarvittavat panostukset elinvoiman kasvattamiseen, kun samalla on huolehdittava peruspalveluista?

Hallituksen tavoitteena on huolehtia osaltaan elämisen ja yrittämisen edellytyksistä koko Suomessa alueiden tarpeet huomioiden, on sitten kyseessä metropolialue, harvaan asuttu maaseutu tai jotain siltä väliltä. Tavoitteessa onnistuminen edellyttää monimuotoista kunta- ja kaupunkipolitiikkaa. Sitä hallitus aikoo tehdä yhdessä kuntien ja kaupunkien kanssa. Hallitusohjelmaan on kirjattu erilaisten kuntien ja alueiden huomioiminen niin että tehdään erillinen kaupunkistrategia ja seutukaupunkiohjelma, laajennetaan MAL-sopimuksien käyttöä uusille alueille ja luodaan alueellisia kasvusopimuksia, sekä muodostetaan harvaan asutuille alueille oma toimenpideohjelma kokeiluineen elinvoiman ja hyvinvoinnin kehittämiseksi.

Valtion tehtävänä on luoda puitteet kuntien elinvoiman vahvistamiseksi vakaalla ja ennustettavalla toimintaympäristöllä. Kunta kuitenkin kantaa vastuun paikallisista elinvoimatekijöistä, kuten yritystoiminnan kehittämisedellytyksistä, toimivasta elinympäristöstä ja vetovoimaisesta paikallisyhteisöstä.

Kuntien elinvoiman vahvistaminen vaatii myös investointeja. Kuntakonsernien nettoinvestointien määrä oli 6,24 miljardia euroa vuonna 2018. Määrä kasvoi seitsemän prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Samalla kuntakonsernien lainakanta kasvoi lähes 36 miljardiin euroon. Kuntien päätöksentekijät ovat vaikeassa ristipaineessa: toisaalta kunnan tulevaisuus edellyttäisi investointeja elinvoimaan, toisaalta kunnan talouden tasapainosta pitkällä aikavälillä tulisi pitää huolta. 

Koko maan tasolla investointien määrää kasvattivat laajat sairaalainvestoinnit, infrahankkeet sekä lukuisat kouluinvestoinnit, jotka toki ovat palvelujen ja kuntalaisten kannalta tarpeellisia. Huolta kuntaministerinä kannan erityisesti siitä, selviytyvätkö väestöään menettävät kunnat tekemiensä investointiensa aiheuttamista pitkäaikaisista, jopa vuosikymmenien päähän ulottuvista velvoitteista. Tehdyille investoinneille tulisi löytyä myös maksajat pitkälle tulevaisuuteen.

Investointien ja laajemminkin kuntatalouden tilanteen seuranta on kaiken kaikkiaan muuttunut haastavammaksi. Palvelujen organisointi ja tuotantotavat vaihtelevat, esimerkiksi suuri osa investoinneista toteutetaan kuntien sijasta niiden omistamissa yhtiöissä. Kaikkia palvelutuotannossa tarvittavia rakennuksia ei välttämättä nykyisin omisteta, vaan ne vuokrataan. Näistä syistä pelkästä kunnan tilinpäätöksestä ei saa kuvaa kaikista kunnan velvoitteista. Kunnan talouden tasapaino saavutetaan reaalitalouden toimenpitein lisäämällä tuloja tai vähentämällä menoja. Kirjanpidon toimenpiteet, kuten poistojen pienentäminen, eivät tuo lainkaan rahaa kunnan kassaan. 

Kunnan taloutta, kuten myös kunnan elinvoiman rakentamista, on syytä tarkastella aina pitkällä aikavälillä. Kunnan elinvoimaa kasvattavien toimenpiteiden vaikuttavuus vaatii strategista otetta, luottamusta ja kykyä sovittaa yhteen paikalliset elinvoimatekijät. Elinvoiman kasvattamisen pohjalla yksi perusta on oikea ja riittävä kuva kunnan taloudesta.

Sirpa Paatero
Kunta- ja omistajaohjausministeri

Kuva: Laura Kotila

Elinvoima kasvaa asukkaita kuunnellen

Yksittäinenkin toimenpide tarvitsee tavoitteen ja merkityksen. Siksi Ståhl puhuu mielellään hyvän elämän infrastruktuurista.

– Jokaisella asukkaalla pitää olla tunne siitä, että juuri hänellä on aito mahdollisuus vaikuttaa oman kotikuntansa asioihin nyt ja tulevaisuudessa, sanoo Vihdin elinvoimajohtaja Petra Ståhl heti alkuun.

Ståhlin ajatukseen kuntalaisen vahvasta roolista tiivistyy Vihdissä tehdyn organisaatiomuutoksen perimmäinen tavoite, jonka eteen kunnassa paiskitaan päivittäin töitä. Hän luotsaa viime kesänä kuntaan perustettua erillistä elinvoimapalveluiden keskusta, jonka alla toimivat maankäytön kokonaisuus, ympäristönsuojelu ja -valvonta sekä rakennusvalvonta, liikuntapalvelut, elinkeinot, markkinointi ja viestintä.

Toimenpiteitä tehdään siis monipuolisesti usealla eri sektorilla.

– Niin tuleekin tehdä. Elinvoiman kehittäminen on nimenomaan sektorit läpileikkaavaa toimintaa, jossa jokaisella yksittäisellä toimenpiteellä on tavoite ja merkitys, Ståhl painottaa.

Mutta mieluummin kuin pelkistä yksittäisistä osa-alueista, hän puhuu hyvän elämän infrastruktuurista: päätöksenteossa on tärkeintä pohtia, miten asukkaan arjesta kunnassa saadaan mahdollisimman sujuvaa ja miellyttävää elämäntilanteesta riippumatta.

Konkreettisena esimerkkinä hän mainitsee Sepänpihan asumisen kehittämisprojektin Vihdin suurimmassa taajamassa Nummelassa. Sinne kohoaa ensi kesään mennessä Etelä-Suomen ensimmäinen pienten omakotitalojen asuinalue.

– Vihdin kunta haluaa tarjota yksilölliset, mutta ajan hermolla olevat ja tulevaisuuteen katsovat ratkaisut asumisunelmiin. Millaisia ratkaisuja ihmiset haluavat jatkossa, millaista asumista he kaipaavat? Toiveet ja halut ovat jatkuvassa murroksessa, joten kunnan pitää pysyä kehityksessä mukana, Ståhl jatkaa.

Olennaista on ymmärtää, mihin kullakin toimenpiteellä pyritään ennen niiden toteuttamista. Soitellen sotaan ei pidä lähteä – vaan tukeutua vahvaan strategiaan ja elinkaariajatteluun.

– Elinvoimaa voi ja kannattaakin tarkastella niin sanottujen kovien ja arkisten osatekijöiden kautta. Ensimmäisillä viittaan esimerkiksi maankäytön suunnitteluun ja kunnan mahdollisuuksiin lisätä työpaikkoja. Näiden vastapainona ovat jokapäiväiset ja arkiset asiat, kuten vaikkapa kunnassa järjestettävät tapahtumat ja yhteisöllisyyden ruokkiminen ylipäätään.

Kun osatekijät ovat tasapainossa keskenään, syntyy elinvoimaa ennemmin tai myöhemmin. Ainakin perusta on näin kunnossa.

Aina omat vahvuudet edellä

Mitä Helsinki ja pääkaupunkiseutu edellä, sitä Turku ja Tampere perässä – kuulostaa varsin tutulta. Julkinen keskustelu tuntuu usein vellovan suurten kasvukeskusten ja niiden tarinoiden ja tavoitteiden ympärillä.

Todellisuudessa Suomi tarvitsee elinvoimatyötä etelästä pohjoiseen. Miten Vihdin kaltainen pienehkö kunta pärjää elinvoimakisassa suurten kasvukuntien rinnalla?

– Menestyminen on mahdollista vain omien vahvuuksien kautta. Ei kannata yrittää tarjota kaikille kaikkea. Pitää oppia tunnistamaan, missä asioissa juuri meidän kuntamme on hyvä ja rakentaa tekemistä niiden varaan, Ståhl summaa.

Ståhlin mukaan oman kunnan tilanteen puntarointi onnistuu esimerkiksi tarkastelemalla kuntaan muuttaneiden ihmisten määrää tai kunnassa aloittaneita yrityksiä. Luvut puhuvat omaa kieltään. Konkreettinen keino on myös vertailla toisiinsa paria tai kolmea peräkkäistä kuntastrategiaa.

– Jos ne ovat keskenään kovin erilaisia, niin silloin kannattaa pohtia, mikä on pielessä. Jonkinlainen punainen lanka niistä pitäisi löytyä. Ja jos ei sitä löydy, niin edessä on systemaattista ja pitkäjänteistä työtä omien vahvuuksien löytämiseksi ja niiden työstämiseksi toteen, Ståhl sanoo.

Kyse ei ole pelkästään kuntapäättäjien linjauksista, vaan kuntalaisia tarvitaan aktiivisesti mukaan.

– Kuntalaisten rooli elinvoimatyössä kasvaa jatkuvasti. Yhteisöllisyyden ja ihmisten mielikuvien merkitystä ei voi koskaan vähätellä. Negatiiviset ja kriittisetkin näkemykset kumpuavat aina jostakin, joten päättäjän rooli on kuunnella herkällä korvalla ja sitten reagoida palautteeseen. Erityisen tärkeää on avoin yhteys paikallisiin yrittäjiin.

Strategista osaamista ja yhteistyötä

Valtion taholta tuleva sääntely luo elinvoimatyöhön omat haasteensa.

– Sääntely vaikuttaa eniten juuri näiden aiemmin mainitsemieni kovien osatekijöiden kautta. Esimerkiksi maankäyttö- ja rakennuslaki asettaa maankäytölle tietyt puitteet. Kyseinen laki on tosin tällä hetkellä kokonaisuudistuksen kourissa, joten jatkossa sillä on potentiaalia lisätä joustavuutta käytännön työhön, Ståhl kertoo.

Ståhl haluaa pohtia kunnan ja valtion suhdetta kokonaisuutena sekä painottaa elinkeinoelämän edistämisen kaltaisiin teemoihin. Hän ei näe valtion sääntelyä esteenä, vaan näkee asetelman ennemminkin niin, että kunnassa on pystyttävä tekemään riittävän strategisia valintoja sääntelyn asettamissa rajoissa.

– Meille kunnassa se tarkoittaa sitä, että pitää ymmärtää elinvoiman edistämisen ja sääntelyn välinen suhde ja käytännön toimintaraamit. Tämä vaatii vahvaa asiantuntemusta ja strategista osaamista niiltä, jotka tekevät elinvoimatyötä.

Ehyt kokonaisuus vaatii myös kuntien välistä yhteispeliä. Vihti on päättänyt lähteä ilmastotyöhön yhdessä Kirkkonummen kanssa.

– Yhteistyömme on käynnistynyt vauhdilla. Olemme jo tähän mennessä saaneet ympäristöministeriöltä rahoituksen ilmastokoordinaation hankkeeseen, mikä käytännössä tarkoittaa mahdollisuutta palkata yhteinen ilmastokoordinaattori.

Ståhl kuvailee rahoituksen saamista ytimekkäästi ”työvoitoksi”.

– Mikäs sen parempaa kuin yhdessä naapurin kanssa rakentaa parempaa tulevaisuutta, hän iloitsee.

Arvoilla on väliä

Elinvoimajohtajan virka perustettiin Vihtiin vasta viime vuoden puolella, mutta Ståhl puhuu aiheesta kuin pitkän linjan ammattilainen, joka osaa ottaa huomioon niin yksittäisen kuntalaisen inhimilliset tarpeet kuin koko kunnallisen päätöksenteon koukerot.

Miten päädyit nykyiseen tehtävääsi?

– Olen itse asiassa aloittanut Vihdin kunnassa työt jo 2010. Tämä on nyt kolmas toimenkuvani täällä. On ollut onni löytää oma polku niin sanotusti talon sisältä ja päästä kehittämään itseään osaajana ja ihmisenä, sanoo Ståhl, joka on valmistunut Helsingin yliopistosta filosofian maisteriksi pääaineenaan suunnittelumaatiede.

Lisää on tiedossa.

– Hakeuduin viime keväänä Aalto-yliopistoon tohtoriopintoihin tavoitteena tekniikan tohtorin paperit. Mutta myönnetään heti kättelyssä, että ensimmäinen vuosi on ollut haastava. Työn, opiskelun ja perhe-elämän yhdistäminen ei ole aina mitenkään kovin helppoa, Ståhl nauraa.

Ja mitä Vihdin elinvoiman kehittämiseen tulee, ei Ståhl aio levätä laakereillaan.

– Sen eteen tehdään hartiavoimin töitä strategisella otteella. Tulevaisuuden Vihti on sellainen, jossa asukkaiden osallistuminen ja osallistaminen on entistä vahvempaa. Vihdin poikki kulkee ESA-rata, joka helpottaa ja nopeuttaa ihmisten kulkemista. Meillä asuu entistä enemmän ihmisiä, jotka kokevat löytäneensä täältä omia arvojaan vastaavan asuinpaikan ja kodin. Vihdin pittoreskissa kirkonkylässä kulttuuri ja historia kulkevat käsi kädessä, ja vetovoimaisuus on nostettu uudelle tasolle. Ilmastotyössä on otettu uusia kierroksia. Samalla asukkaat vannovat yhteisöllisyyden nimeen, hän visioi.

Teksti: Pihla Hakala
Kuva: Annukka Pakarinen

Suurhankkeita ja kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa – kasvava Turku uudistuu rohkeasti

Kaupungin talous- ja rahoituspäällikkö Valtteri Mikkola toivoo positiivisen kehityksen heijastuvan myös keskuskunnan haasteiden kanssa painivaan talouteen.

Miten Turun kaupungilla menee?

Suomen ensimmäinen kaupunki jatkaa kasvuaan. Turun väkiluku lisääntyy vuosittain lähes 2000 hengellä, ja uusia asuntoja rakennetaan runsaasti.

Viime vuosien kyselyissä kuntalaiset ovat antaneet kaupungille erinomaiset arvosanat etenkin turvallisuuden, kulttuurin ja sivistyspalvelujen osalta. Myös panostukset elinkeinoelämään tuottavat tulosta. EK:n tuoreimmassa Kuntaranking-selvityksessä Turku jatkaa suurimpien kaupunkien kärjessä.

Talouden osalta painimme keskuskunnille tyypillisten haasteiden parissa. Kasvavat palvelutarpeet sekä valtion viimeaikaiset päätökset ovat heikentäneet Turun taloudellista tilannetta. Tavoitteena on vahvistaa toimintaympäristössä vallitsevaa positiivista kehitystä ja saattaa talous kestävälle pohjalle.

Mitä uutta kaupungissa tapahtuu?

Turku uudistuu ja kasvaa tulevina vuosina rohkeasti. Yhdessä kuntalaisten, yksityissektorin ja muiden julkisten toimijoiden kanssa olemme käynnistäneet liudan kärkihankkeita, jotka edistävät kaupunkilaisten hyvinvointia ja virkistävät elinkeinoelämää.

Keskustavisio-hanke vahvistaa kaupungin vetovoimaa keskustan elävyyttä ja viihtyisyyttä parantamalla. Yliopistokampukselta Kupittaan työpaikkakeskittymän kautta Itäharjuun ulottuvaan Turun Tiedepuistoon syntyy kansainvälisesti kiinnostava ja monipuolinen osaamiskeskittymä. Smart and Wise Turku -kärkihankkeella lisätään kaupunkilaisten hyvinvointia, kaupungin kilpailukykyä ja oman toiminnan tuottavuutta tiedon jalostamisen avulla.

Turku uudistuu rohkeasti myös ilmastopolitiikassaan: kaupunki tähtää hiilineutraaliksi vuoteen 2029 mennessä. Turun kaupungin ilmastosuunnitelma toimii yhteisenä alustana myös yrityksille ja yhteisöille, ja mukana onkin jo 65 erilaista ilmastoratkaisua.

Minkä toivoisit olevan ensimmäinen mielikuva, joka Turkuun liitetään?

Meitä turkulaisia on niin moneksi, että yhtä yhtenäistä Turku-kuvaa on vaikea kiteyttää. Toivon kuitenkin monipuolisuuden ja viihtyisyyden nousevan nopeasti mieleen.

Kaupunkilaisten näkökulmasta on tärkeää, että turvallinen ja sopivan kokoinen kaupunki panostaa asukkaiden hyvinvointiin ja varmistaa palvelujen saatavuuden. Elinkeinoelämän kannalta osaava työvoima ja yhteistyöhaluinen ympäristö on huomionarvoista.

Ja eihän tuo kuvankaunis Aurajokirantakaan ole ensimmäisenä mielikuvana pöllömpi.

Entä mistä mielikuvasta haluaisit päästä eroon?

Turku saatetaan yhä mieltää opiskelijakaupungiksi, josta siirrytään valmistumisen jälkeen muualle työelämään. Todellisuudessa tarve työperäiseen muuttoon voi osoittautua oletettua pienemmäksi.

Suunnitellun Tunnin juna -hankkeen myötä matka-aika pääkaupunkiseudulle lyhenee merkittävästi. Päätös siitä, viettääkö aikansa mukavasti junassa työskennellen vai aamuruuhkassa jonottaen muuttuu entistä helpommaksi. Sähköiset työkalut tarjoavat myös uudenlaisia mahdollisuuksia työn tekemiseen.

Mitkä ovat Turun suurimmat vahvuudet? Entä haasteet?

Väitän Turun tarjoavan erinomaista vastinetta niin ajalle kuin rahalle. Kaupunki tarjoaa upeat puitteet aktiiviseen ja monipuoliseen elämään: mahdollisuudet työskennellä, harrastaa ja nauttia elämästä ovat ainutlaatuiset.

Joka neljäs turkulainen on opiskelija ja yhdessä alueella toimivien yritysten kanssa Turun talousalue muodostaa maailmanluokan innovaatiokeskittymän. Värikkään ja jatkuvasti kansainvälistyvän kulttuurikaupungin uudistumista on ollut ilo seurata.

Haasteet liittyvät murroksiin, joiden parissa tällä hetkellä eletään. Kaupungistuminen, ikääntyminen ja ilmastonmuutos, digitalisaatio ja ihmisten muuttuvat tarpeet – nämä heijastuvat väistämättä kaupungin tuottamiin palveluihin.

Mitä kaikkea olet tehnyt työurallasi?

Olen työskennellyt viimeiset 12 vuotta Turun kaupungin konsernihallinnossa ylimmän johdon ja päätöksenteon tukena. Viimeiset vuodet olen vastannut toiminnan ja talouden suunnittelun prosesseista. Olen myös ollut mukana lukuisissa taloudellisen aseman parantamiseen ja tuottavuuden kasvattamiseen tähtäävissä sopeutus- ja uudistusohjelmissa.

Maaliskuusta alkaen olen johtanut kaupungin talouden ja rahoituksen vastuualuetta, joka huolehtii muun muassa taloushallinnon prosesseista sekä toiminnan ja talouden ohjausmallista.

Minkä kirjan luit viimeksi?

Vapaa-aikani täyttyy kahdesta tyttärestäni ja harrastuksista, joten lukemiseen jää harmillisen vähän aikaa. Olen viime aikoina kokeillut äänikirjoja liikkumisen lomassa. Viimeisimpänä kuuntelussa oli Alexander Stubbin muisteluteos.

Kesälomalla luin Aki Hintsa – Voittamisen anatomia -kirjan, joka muistutti sekä henkisen että fyysisen hyvinvoinnin merkityksestä.

Kenet haluaisit nähdä haastateltavan seuraavassa Huomisen tekijöissä?

Olen aina ihaillut porilaisten intohimoista asennetta ja korutonta suoruutta. Haluaisin seuraavaksi kuulla Porin kaupungin talousyksikön päällikön, Tuomas Hatanpään, ajatuksia. Hän on varsinainen talousasioiden monitaituri.


VALTTERI MIKKOLA
Työ: Talous- ja rahoituspäällikkö
Koulutus: Tradenomi (ylempi AMK)
Syntynyt:  Turussa vuonna 1981
Asuu: Turussa


Lue juttusarjan aiemmat osat:


Teksti: Roope Huotari
Kuva: Samuli Salo