Kuntarahoitukselle haetaan mahdollisuutta rahoittaa suoraan myös kuntien energiayhtiöitä: tavoitteena huoltovarmuuden vahvistaminen

Kuntien takauskeskus tekee ilmoituksensa komissiolle yhteistyössä Kuntarahoituksen ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Vallitsevat olosuhteet sähkömarkkinoilla ovat johtaneet tilanteeseen, jossa energiayhtiöiden käyttämiin johdannaisiin liittyvät vakuusmaksut ovat kohonneet nopeasti ja yhtiöiden toimintakyky on vakavasti uhattuna.

Kuntarahoitus on jo aiemmin ilmoittanut voivansa tarjota nopeallakin aikataululla energiayhtiöitä omistaville kunnille rahoitusta, jolla energiatuotannon jatkuvuus voidaan varmistaa. EU:n valtiontukisääntelyn vuoksi Kuntarahoitus ei kuitenkaan tähän saakka ole pääsääntöisesti voinut rahoittaa kilpailluilla markkinoilla toimivia kuntien energiayhtiöitä. Kuntien energiayhtiöiden rahoittamisen on tarkoitus tapahtua Kuntarahoituksen normaalin liiketoimintamallin tapaan: energiayhtiön laina, kuten muutkin yhtiölainat, vaatii kunnalta 100-prosenttisen takauksen.

– Sähkömarkkinoiden paisuneet vakuusvaatimukset ja samanaikaisesti vähentynyt energiatarjonta ovat luoneet kriisitilanteen, jossa on tarve varmistaa kansalaisten kannalta välttämättömien palvelujen saatavuus. Näissä olosuhteissa katsomme, että ehdotettu järjestely on kilpailulainsäädännön mukainen, sanoo Kuntarahoituksen toimitusjohtaja Esa Kallio

Kuntarahoitus on taseella mitaten Suomen suurimpia luottolaitoksia ja sen kansainvälinen varainhankinta on pystynyt jatkamaan toimintaansa myös poikkeusolosuhteissa, esimerkiksi Venäjän hyökkäyssodan käynnistymisen, koronapandemian ja finanssikriisin aikana.

Kuntarahoituksella ei ole koskaan ollut luottotappioita. Pankkien kansainvälisen vakavaraisuussäätelyn tarkoitus on minimoida pankkien toimintaan liittyviä riskejä, ja Kuntarahoituksen CET1-vakavaraisuus ylittää Euroopan keskuspankin siltä vaatimat pääomapuskurit yli kuusinkertaisesti.

– EU-komissiolle tehdyn ilmoituksen käsittelyaikaa on vaikea ennakkoon arvioida. Käsittelyn kesto riippuu myös siitä, tullaanko Kuntien takauskeskukselta tai Kuntarahoitukselta vaatimaan lisäselvityksiä, Esa Kallio sanoo.

Kuntien takauskeskus (KTK) takaa Kuntarahoituksen varainhankinnan ja sen toiminta perustuu Lakiin Kuntien takauskeskuksesta (487/1996). Kaikki Manner-Suomen kunnat ovat KTK:n jäseniä.

Lue Kuntien takauskeskuksen tiedote 7.9.2022: Viiden miljardin euron ohjelma kuntien määräysvallassa olevien energiayhtiöiden maksuvalmiuden turvaamiseksi

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Esa Kallio
esa.kallio@kuntarahoitus.fi
puh. 050 3377 953

Mari Tyster, johtaja, lakiasiat ja viestintä
mari.tyster@kuntarahoitus.fi
puh. 050 3686 860

Lue myös

Kuntarahoitus on asiakkaidensa tukena energiakriisissä

Kuntarahoitus on asiakkaidensa tukena energiakriisissä

– Kuntarahoituksen likviditeettiasema on vahva ja pystymme tarjoamaan riittävän rahoituksen, jos kunta-asiakkaamme tarvitsevat apua energiayhtiöidensä toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen, sanoo toimitusjohtaja Esa Kallio.

Kuntarahoitus on varautunut likviditeetinhallinnassaan äkillisiin taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin sokkeihin. Muun muassa Venäjän hyökkäyssodan käynnistyminen, koronapandemia ja finanssikriisi ovat osoittaneet, että Kuntarahoitus on onnistunut jatkamaan varainhankintaansa häiriöittä myös kriisiolosuhteissa.

– Pystymme vastaamaan asiakkaidemme rahoitustarpeisiin, vaikka ne kasvaisivat nopeastikin. Energiakriisistä aiheutuva mahdollinen hätärahoitustarve kohdistuu pääsääntöisesti lyhytaikaisiin kuntatodistuslainoihin, ja olemme sitoutuneet käsittelemään kuntatodistusohjelmien korotukset ripeästi, sanoo Kuntarahoituksen asiakasratkaisuista vastaava johtaja Aku Dunderfelt.    

EU:n valtiontukisääntelyn vuoksi Kuntarahoitus ei ainakaan toistaiseksi voi pääsääntöisesti rahoittaa kilpailluilla markkinoilla toimivia kuntien energiayhtiöitä. Tämän vuoksi energiakriisissä Kuntarahoituksen rahoitus suuntautuu energiayhtiöiden kuntaomistajille.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Esa Kallio
esa.kallio@kuntarahoitus.fi
puh. 050 3377 953

Aku Dunderfelt, johtaja, asiakasratkaisut
aku.dunderfelt@kuntarahoitus.fi
puh. 050 3363 914