Ei toista samanlaista päivää — finanssialalla varmaa on vain muutos

Krista Peltomäki tuli Kuntarahoitukselle nelisen vuotta sitten rahoituspalvelun rahoitusneuvojaksi. Yrityksessä tapahtuneet monet muutokset ja kasvu sattuivat Peltomäen aloittamisajankohtaan. Pitkän uran rahoitusalalla tehneelle Peltomäelle uudistukset olivat kuitenkin ennestään tuttuja, olihan hän aloittanut työuransa 90-luvun pankkikriisin ja laman aikoihin. Kuntarahoituksella käänteet sen sijaan ovat olleet pääosin positiivisia.

– Alan myllerrykset ovat opettaneet ymmärtämään, että mikään ei ole varmaa ja vain muutos on pysyvää. Ensimmäiset kuusi vuotta pankkialalla työskentelin kuudessa eri pankissa, joten kokemusta on kaikenlaisista muutoksista. Ympäristö muuttuu myös jatkuvasti lakimaailmasta asiakaskenttään. Kuntarahoituksellakaan en tunne itseäni täysin valmiiksi, vaan joka viikko tulee uusia asioita opittavaksi, Peltomäki toteaa.

Etätöissä on nyt oltu vuosi, ja kaipuu toimistolle on kova.

– Työkavereita on ikävä, ja sitä yhteishenkeä ja yhdessä tekemistä toimistolla. Tehokkaissa videopalavereissa ei ylimääräistä jutustelua käydä, Peltomäki harmittelee.

– Toivottavasti pääsemme pian palaamaan takaisin normaaliin toimistoarkeen, nyt kotona työskennellessä työn ja vapaa-ajan rajat hämärtyvät helpommin ja töitä tulee tehtyä usein myös iltaisin.

Merkityksellistä ja arvokasta työtä

Peltomäki työskentelee Kuntarahoituksen leasingrahoituspalvelun asiantuntijana nelihenkisessä tiimissä. Tiimi tekee tiivistä yhteistyötä talon sisällä muun muassa asiakkuuspäälliköiden sekä lakiosaston kanssa. Työhön kuuluu leasingrahoitustuotteen elinkaarenhallintaa, asiakkaiden neuvontaa ja palvelua, leasingsopimusten valmistelua sekä laadintaa ja projekteihin osallistumista. Asiakkaina on Suomen laaja kuntasektori ja sen lisäksi yhteyttä pidetään esimerkiksi urakoitsijoihin, tavarantoimittajiin, verohallintoon ja maanmittauslaitokseen. Peltomäen työhön kuuluukin paljon kontaktointia eri suuntiin.

– Meillä on huippumukavat asiakkaat! Pääsen kohtaamaan paljon erilaisia ihmisiä, neuvomaan ja ratkaisemaan ongelmia. Leasing-tiimissämme valmistelemme sopimusdokumentit ja yhdessä lakiosaston kanssa viimeistelemme ne kuntoon. Kun sopimukset on allekirjoitettu, pääsemme käynnistämään itse hankkeita. On mahtavaa seurata läheltä esimerkiksi turvallisen ja terveellisen päiväkodin rakentumista.

Viime aikoina Peltomäkeä on sykähdyttänyt Kalajoen Merenojan koulukeskuksen valmistuminen. Se on vihreän rahoituksen kohde, ja ensimmäinen Suomessa Joutsenmerkin saanut peruskoulu, mikä on huomioitu myös valtakunnallisesti.

– On hienoa olla mukana mahdollistamassa tällaisia tärkeitä hankkeita. Nämä vastuulliset, arvokkaat ja merkitykselliset kohteet ovat minulle henkilökohtaisesti tärkeitä asioita. Jaan Kuntarahoituksen arvomaailman ja olen hyvin ylpeä työnantajastani, Peltomäki kehuu.

– Usein asiakkaan kanssa mietitään ensin, mikä on hänen lähtökohdistaan ja näkökulmastaan hyödyllistä ja järkevää. Pyrimme yhteistyössä löytämään parhaan mahdollisen ratkaisun. Yhdessä onnistuminen on tätä päivää.


KRISTA PELTOMÄKI
– Kuntarahoituksessa vuodesta 2017
– Finanssialalla jo 30 vuotta
– Asuu Espoossa, perheeseen kuuluvat mies ja aikuiset lapset
– Harrastaa liikuntaa eri muodoissa


Lue myös:


Teksti: Elisa Korhonen
Kuva: Sami Lamberg

Inspiran Anssi Wright: Työmme yhteiskunnallinen puoli korostuu poikkeustilanteessa entisestään

– Yhteisöllisyys, yhteishenki, toisten kunnioittaminen, harmoninen ilmapiiri ja rehti toiminta, summaa Kuntarahoituksen tytäryhtiötä Inspiraa johtava Wright työyhteisönsä parhaita puolia.

Asiat ovat pitkälti samoja, joita kuntarahoituslaiset nostavat toistuvasti esiin työpaikastaan puhuttaessa.

– Olemme tiivis porukka, joka tekee yhdessä töitä yhteisten tavoitteiden ja asiakkaiden eteen. On selvää, että normioloissa saman katon alla oleminen ja toimiminen tukevat yhteisöllisyyttä entisestään. Pyrimme siihen, että tämä henki välittyy myös asiakkaiden suuntaan, hän jatkaa.

Kehittyminen vaatii aktiivista työtä

Anssi Wrightin tausta on niin sanottujen big four -yhtiöiden parissa – hän on työskennellyt niin EY:n kuin Deloitten yritysjärjestely- ja konsultointitoiminnoissa. Joulukuussa 2014 Wright aloitti Inspiralla apulaisjohtajan tittelillä ja on syyskuusta 2018 lähtien toiminut yhtiön toimitusjohtajana. Työnkuva Inspiralla on säilynyt näiden vuosien aikana varsin samanlaisena, mutta toki nykyisen roolin myötä on tullut enemmän hallinnollista työtä ja vastuuta koko liiketoiminnasta.

Wright hoitaa myyntiä, johtaa projekteja, työskentelee asiakastoimeksiannoissa ja tekee paljon työtä sen eteen, että Inspiran asiantuntijoilla olisi mahdollisuus jatkuvasti kehittyä työssään. Hänen tyypillinen työpäivänsä alkaa perinteiseen suomalaiseen tyyliin aamukahdeksan pintaan.

– Päivät koostuvat asiakaskommunikaatiosta, projektipalavereista, tarjousten laatimisista, henkilöstöhallinnon tehtävistä sekä itse toimeksiantotyöstä. Työpäivien sisällöt voivat vaihdella paljonkin vallitsevasta tilanteesta riippuen, hän kertoo.

Poikkeustilanteen aikana palaverit ovat hoituneet lähinnä Teamsin kautta etänä. Wrightin mukaan etätyöt sujuvat hyvin ja tehokkaasti, mutta yhteisöllisyyttä on ikävä. Etätöitä jatketaan Kuntarahoituksessa toistaiseksi.

– Jo ensimmäisen etänä tehdyn kuukauden jälkeen alkoi tuntua siltä, että olisi kiva tehdä töitä taas toimistolta käsin ja tavata kollegat kasvotusten eikä pelkän ruudun tai puhelimen välityksellä. Toimistotyön sosiaalinen puoli on hankalasti korvattavissa millään välineellä, hän toteaa.


”Toimistotyön sosiaalinen puoli on hankalasti korvattavissa millään välineellä.”


Tavoitteiden pitää olla läpinäkyviä

Talouden ja rahoituksen neuvonantopalveluita kuntasektorille ja sosiaaliseen asuntotuotantoon tarjoavan Inspiran vahvuutena on kuntasektorin erityispiirteiden tuntemus yhdistettynä syvälliseen talouden ja rahoituksen osaamiseen.

Niin Kuntarahoituksella kuin Inspiralla käytännön työtä ja päätöksentekoa ohjaavat samat, yhteisesti määritellyt arvot – asiakaskeskeisyys, vastuullisuus ja avoimuus. Näistä etenkin asiakaskeskeisyys ja vastuullisuus korostuvat arjessa, kun taas avoimuus näkyy esimerkiksi siten, että asiantuntijoiden tavoitteet ja suoritusten mittaus on avointa ja läpinäkyvää.

– Helpointa myyntiä on lisämyynti tyytyväiselle asiakkaalle. Vastuullisuus kuuluu samaan pakettiin asiakaskeskeisyyden kanssa. Asiakastoimeksiannoissa tehtyjen ratkaisujen pitää olla sellaisia, että ne kestävät yksityiskohtaistakin jälkikäteistarkastelua, Wright painottaa.

Työyhteisössä kaiken tekemisen tavoitteena on luonnollisesti myös se, että yhteisöllisyys välittyy potentiaalisille työnhakijoille, kun nämä pohtivat seuraavaa siirtoaan. Työnantajakuva, työyhteisön ilmapiiri ja työn merkityksellisyys ovat entistä tärkeämpiä asioita, kun kilpaillaan parhaista uusista kollegoista.

– Mitä yhtiön markkinointiin ja viestintään tulee, on siinä menty viime vuosien aikana harppauksin eteenpäin, mikä on hienoa ja edesauttaa työnantajakuvan kehittymistä. Myös Timon analyysit ja julkaisut ovat luoneet dynaamista kuvaa koko yhtiöstä ja olleet raikas tuulahdus, Wright kiittelee kollegaansa, Kuntarahoituksen pääekonomistia Timo Vesalaa.

Wrightin mukaan käytännön työssä on ilahduttavaa, kun asiantuntijat nostavat esille vastuullisuuteen liittyviä kysymyksiä – miten tehdyt ratkaisut tukevat kyseisen asiakkaan ja toisaalta yhteiskunnan kokonaisetua. Kuntien talous on ollut tiukalla jo tähän vuoteen lähdettäessä, ja koronakriisi on syventänyt entisestään talouden tasapainotustarvetta.

– Itse koen että mahdollisuus olla osaltaan vaikuttamassa kuntien investointien sekä omaisuusjärjestelyiden tehokkaaseen toteuttamiseen ja siten yhteiskunnan resurssien käyttöön, tuo merkityksellisyyttä työhöni. Julkisten palveluiden toteuttamisessa ja rahoittamisessa säästetyt eurot ovat käytettävissä muuhun hyödylliseen, hän sanoo.

Näkökulma julkisten varojen tehokkaasta käytöstä on Inspiran työssä läsnä jatkuvasti.

– Näin poikkeuksellisten aikojen keskellä sen merkitys on korostunut entisestään, Wright summaa.


ANSSI WRIGHT
○ Inspiralla joulukuusta 2014
○ Työskennellyt aiemmin mm. EY:llä, Deloitte:lla sekä Työeläkeyhtiö Elon sijoitustoiminnossa
○ KTM (pääaineena rahoitus) Helsingin kauppakorkeakoulusta 1999, CEFA Hanken 2011
○ Asuu Espoossa, perheeseen kuuluvat vaimo, alakouluikäiset lapset sekä espanjanvesikoira Minka
○ Harrastaa monipuolisesti liikuntaa ja liikkuu paljon luonnossa. Pitää mökkeilystä. Viettää aikaa myös lasten harrastusten parissa.


Lue juttusarjan aiemmat osat:


Teksti: Pihla Hakala
Kuvat: Sami Lamberg

Urautuminen ei uhkaa

Kuntarahoituksen laskennan ja raportoinnin osastonjohtaja, omien sanojensa mukaan ”helsinkiläistynyt turkulainen” Erika Fredman on ollut monessa mukana uransa aikana. Tärkeän käänteen teki vuosi 2006, jolloin hän oli mukana perustamassa S-Pankkia. Vähintään yhtä merkityksellinen siirto tapahtui lokakuussa nelisen vuotta tämän jälkeen.

Tuolloin Fredman aloitti Kuntarahoituksessa business controllerina. Päätös vaihtaa työnantajaa oli lopulta nuorelle ammattilaiselle helppo: hän oli kuullut Kuntarahoituksesta positiivisia juttuja, hyvä maine oli kiirinyt alalla laajalle.                    

Sillä tiellä Fredman on edelleen. Rooli on matkan varrella muuttunut ja tiimi kasvanut viidestä hengestä 17 henkeen. Työpaikalla on lämmin ja avoin ilmapiiri, joka kannattelee vaikeissakin tilanteissa, hän kiittelee.

– Erityisen hienoa on mielestäni se, että kollegat pystyvät nauttimaan pienistäkin onnistumisista yhdessä. Osataan tarttua hetkeen ja antaa tunnustusta kaverille. Koen itse olevani ekstrovertti, mutten kaipaa tämän isompaa työyhteisöä ympärilleni. Suurissa paikoissa hukkuu helposti vain osaksi massaa. Kuntarahoituksessa saa olla sellainen kuin on, Fredman sanoo.

EKP:n valvovan silmän alla

Työpäivien sisältö vaihtelee, mitä Fredman pitää rikkautena. Laskenta ja raportointi vastaa laaja-alaisesti Kuntarahoituksen talouden prosesseista sekä taloudellisesta ja vakavaraisuusraportoinnista konsernin johdolle sekä ulkoisille sidosryhmille, kuten pankkivalvontaviranomaisille.

– Yleensä perinteinen työpäivä menee pitkälti erilaisissa palavereissa edustamassa omaa osastoa. Työ on kuitenkin täynnä yllätyksiä ja nopeaa reagointia vaativia käänteitä, eli päivän päätteeksi saattaa huomata tehneensä jotain aivan muuta kuin alkuperäinen tarkoitus oli, hän kertoo.

Fredmanin luotsaamalla osastolla tehdään esimerkiksi paljon kehitysprojekteja, joissa saattaa olla useitakin ulkopuolisia toimijoita mukana. Pakan pitää pysyä kasassa, sillä Euroopan keskuspankki valvoo tekemisiä tarkasti.

– EKP:n valvonta tarkoittaa käytännön tasolla ennen kaikkea sitä, että sääntely lisääntyy ja uudistuu jatkuvasti. Sama tapahtuu vaatimusten osalta. Johtamisen on pysyttävä ajan tasalla ja on kyettävä huomioimaan monenlaisia tarpeita. Tämä vaatii joustoa. Toisaalta yllätyksellisyys on työn parasta antia. Ei ainakaan ole urautunutta, ja mielenkiinto pysyy yllä, Fredman naurahtaa.

Tulevaisuuteen hän suhtautuu rauhallisin mielin.

 – Tärkeintä on pitää asiakas fokuksessa koko ajan. Teemme tätä ennen kaikkea asiakkaille ja omistajille. Tällaiselle varainhankinnan kanavalle on varmasti tila ja tarve jatkossakin. On ollut hienoa seurata Kuntarahoituksen kasvua näin tiiviisti ja kehittyä itse mukana.

”Mummoilusta” energiaa

Vaativa työ tarvitsee rinnalleen palauttavaa vapaa-aikaa ja nollausta. Fredmanille tämä tarkoittaa aikaa rakkaiden ”mummoharrastusten” parissa.

– Rakastan esimerkiksi ristipistoja ja neulomista, ja etenkin sukkien neulomista, eli kunnon mummoilujuttuja. Myös moottoriveneily kesäisin on rakas harrastus, mutta sitä en laske mummoiluksi, hän nauraa.

Jotain Fredmanin tehokkuudesta kertonee myös sijoitus kansainvälisissä sukanneulomisen nopeuskilpailuissa.

– Parhaimmillaan olen ollut kymmenen parhaan joukossa kisoissa, joihin osallistui varmaan tuhat neulojaa ympäri maailmaa. Sen verran on kuitenkin pakko huomauttaa, että suomalaiset ovat noin yleisesti ottaen aika nopeita neulojia. Saan sukkaparin kasaan alle vuorokaudessa, jos ihan pakko on.


ERIKA FREDMAN
○ Kuntarahoituksessa syksystä 2010
○ KTM Turun yliopistosta, pääaineena laskentatoimi, erikoistui rahoitukseen
○ Muutti 2000-luvun alussa Turusta Helsinkiin
○ Harrastaa veneilyä ja ”mummojuttuja”, kuten neulomista ja ristipistoja
○ Kotona toyvillakoirat Carlo ja Urho


Teksti: Pihla Hakala
Kuva: Annukka Pakarinen