Year: 2023

Kuntarahoitus-konsernin taloudellinen kalenteri vuonna 2024

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 10 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron lisäyksen viitelainaan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron lisäyksen viitelainaan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron lisäyksen viitelainaan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoituksen vakavaraisuus edelleen selvästi yli EKP:n asettaman minimitason

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj:n takaisin ostama joukkovelkakirja poistetaan pörssilistalta

Kuntarahoitus Oyj ostaa takaisin osana joukkovelkakirjaohjelmaa liikkeeseenlasketun joukkovelkakirjalainan

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron lisäyksen viitelainaan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus Oyj:n ennenaikaisesti eräännyttämä joukkovelkakirja on poistettu pörssilistalta