Kartoitamme kyselyllä asiakkaidemme valmiuksia ja vaikutuksia ympäristö- ja ilmastovastuullisuudessa

Jatkossa kerran vuodessa täytettävä ESG-kysely (environmental, social, governance) arvioi asiakkaidemme valmiuksia ja vaikutuksia vastuullisuudessa. Kysymykset liittyvät esimerkiksi päästöjen laskentaan ja vähennystavoitteisiin, energiaan, joukkoliikenteeseen, hankintoihin sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumiseen.

– Tavoitteenamme on saada ensimmäiset kyselyt matkaan helmikuun aikana ja keväämmällä liitämme sen osaksi luotonmyöntöprosessia. Eli toisin sanottuna kysely tulee jatkossa täyttää aina lainahakemuksen yhteydessä, mikäli viime kerrasta on kulunut vuosi tai enemmän, kertoo asiakassuhteiden yksikönjohtaja Jukka Leppänen.

Kyselyn rakenne, laajuus ja sisältö poikkeavat hieman sen mukaan, onko kyseessä esimerkiksi kunta vai yleishyödyllinen asuntotoimija. Kysely on ensimmäisessä vaiheessa tehty mahdollisimman kevyeksi, jotta siihen vastaaminen onnistuisi myös organisaatioissa, joissa vastuullisuuteen liittyvät tehtävät ja pohdinnat eivät ole vielä arkipäivää.

– Haluamme lisätä omaa ymmärrystämme asiakkaidemme valmiuksista ja vaikutuksista. Jatkossa pyrimmekin systemaattisesti keräämään asiakkaistamme vertailukelpoisia tietoja, kertoo kyselyä toteuttamassa ollut vastuullisuuspäällikkö Elina Sääskilahti.

Muita tarpeita tiedonkeruun taustalla ovat Kuntarahoitukseen kohdistuvat valvojan odotukset sekä tuleva sääntely.

– Kuntarahoitus on Euroopan keskuspankin valvoma luottolaitos, ja meidän odotetaan huomioivan esimerkiksi ilmasto- ja ympäristöriskit luotonmyönnön yhteydessä. Lisäksi valmistaudumme samalla tulevaan sääntelyyn luomalla prosessin tiedonkeruulle, jotta tietotarpeiden lisääntyessä lähivuosina, meidän on helppo myös laajentaa kyselyä, Sääskilahti jatkaa.

– Tavoitteenamme asiakkaidemme tärkeimpänä rahoituskumppanina on myös kannustaa asiakkaitamme tarkastelemaan vastuullisuuttaan kokonaisvaltaisesti. Tästä esimerkkinä on myös viime vuonna lanseeraamamme ESG-sovellus, josta kunta voi verrata omaa sijoittumistaan vastuullisuudessa muihin kuntiin, Leppänen lisää.

Kuntarahoituksen asiakkailla on merkittävä rooli Suomen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa sekä hyvinvointiyhteiskunnan rakentamisessa. Siksi tärkeimmät teemat omassa vastuullisuustyössämme ovat vihreän siirtymän vahdittaminen sekä asiakkaidemme yhteiskunnallisen työn mahdollistaminen. Kuntarahoitus julkaisi viime syksynä ensimmäistä kertaa kestävyysohjelman, joka asetti tavoitteet rahoitettujen kiinteistöjen päästöjen vähentämiselle sekä kestävän rahoituksen osuuden kasvattamiselle.

Lisätietoja

Elina Sääskilahti, vastuullisuuspäällikkö, elina.saaskilahti(at)kuntarahoitus.fi, puh. 041 5438 695

Jukka Leppänen, yksikönjohtaja, jukka.leppanen(at)kuntarahoitus.fi, puh. 050 5910 934