Kuntarahoituksessa Business Controllerin arki on kansainvälistä ja eteenpäin katsovaa

Antti toimii talousorganisaatiossa tiedonhallinta ja yrityssuunnittelu -tiimissä Business Controllerina.

– Business Controllerina teen paljon tulevaisuuteen kohdistuvaa suunnittelutyötä. Tuotan tietoa ja ennusteita johdon tarpeisiin, joiden perusteella he voivat tehdä strategiaa ohjaavia linjauksia, Antti kertoo.

Business Controllerina Antin työhön kuuluu myös organisaation eri osastojen raportoinnin kehittämistä sekä ylläpitoa. Power BI -raporttien pohjalta eri puolilla organisaatiota voidaan seurata liiketoiminnan kehitystä itsenäisesti.

– Loppuvuosi on perinteisesti vuosisuunnittelun aikaa, jolloin teen myös budjetointia eri osastoille. Vuoden vaihteen jälkeen alkaa sitten budjetin seuranta. Myös nopeaa reagointia vaativaa työtä on jonkin verran, kun joku tarvitsee käyttöönsä tiettyjä lukuja nopealla aikataululla.

Merkityksellistä ja vastuullista työtä suomalaisille

Kuntarahoituksen asiakkaat ovat suomalaisia kuntia ja yleishyödyllisiä asuntotoimijoita, mutta toiminta on myös hyvin kansainvälistä. Kuntarahoitus hakee rahoitusta globaaleilta pääomamarkkinoilta, ja kansainvälinen toiminta näkyy eri tehtävissä läpi organisaation.

– Kansainvälinen toiminta on läsnä myös omassa tehtävässäni. Teen muun muassa paljon yhteistyötä konsulttien ja muiden kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa, Antti kertoo.  

Vastuullisuusteemat ovat myös monien huulilla, ja Kuntarahoitus onkin vastuullisuudessa alan edelläkävijä. Kuntarahoitus rahoittaa yhteiskunnallisesti merkittäviä kohteita esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja, ja tavoitteena on rakentaa kestävää yhteiskuntaa yhdessä asiakkaiden kanssa.

– Kuntarahoituksella jokaisessa tehtävässä pääsee osalliseksi vastuullisuusteemoja. Joten jos vastuullisuuden kokee itselle tärkeäksi arvoksi, niin kannattaa hakea meille töihin. Olemme esimerkiksi ensimmäinen suomalainen vihreiden joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskija, Antti kertoo.

Tiivis työyhteisö ja itsenäinen rooli

Kuntarahoituksella työskentelee noin 170 asiantuntijaa, ja toimisto heillä kaikilla sijaitsee erinomaisella paikalla Kampissa, Helsingin keskustassa. Antti pitää Kuntarahoituksen henkilöstömäärältään pientä kokoa ehdottomasti positiivisena asiana.

– Pienehkö henkilöstömäärä takaa sen, että käytävillä näkyy paljon tuttuja kasvoja. Täällä voit kävellä työkaverin työpisteelle ja kysyä mieltä painavista asioista. Organisaatio on myös hyvin litteä, joten voit olla tekemisissä johdon kanssa vaikka päivittäin.

Kuntarahoituksen pienehkö organisaatio mahdollistaa myös sen, että töitä pääsee tekemään hyvin laaja-alaisesti. Antti näkeekin ehdottomana plussana sen, että hänellä on mahdollisuus päästä osaksi kokonaisprosessia eikä vain tiettyä osaa siitä.

-Työssäni parasta on hyvin itsenäinen asiantuntijan rooli, jossa pääsen itse kehittämään parhaat tavat tehdä työtäni ja vaikuttamaan toteutukseen. Esihenkilötasolla on valmentava ote johtamiseen, ja täällä luotetaan, että asiantuntijoilla on paras osaaminen omaan työhönsä.

Kiitosta saa myös tiivis työyhteisö, jossa asioita edistetään yhdessä, sekä avoin keskustelukulttuuri.

– Kun organisaatio on matala, pääsee täällä tarvittaessa keskustelemaan asioista suoraan niistä päättävien henkilöiden kanssa. Asiat eivät kierrä monen mutkan kautta, vaan tiedonkulku on avointa.

Urapolkuja ja kehittymismahdollisuuksia

Antti on viihtynyt Kuntarahoituksella nyt neljä vuotta. Alun perin hän tuli Kuntarahoitukselle tekemään viranomaisraportointia, jota hän teki kolmen ja puolen vuoden ajan.

– Business Controllerin työ on aika lähellä viranomaisraportointia, mutta näkökulma on eri. Olen saanut uuden tehtävän myötä uusia kokemuksia ja vaihtelevuutta työhön, Antti kertoo.

Hakiessaan Kuntarahoitukselle ensimmäisen kerran, Antin kiinnostuksen herätti mielenkiintoinen työtehtävä.

– Kuntarahoitus oli silloin vielä hyvin tuntematon toimija, joten minulla ei oikeastaan ollut ennakko-odotuksia. Tutustuin Kuntarahoitukseen hakuprosessin aikana ja sain todella hyvän kuvan.

Urapolkujen lisäksi Kuntarahoituksella kannustetaan urakehitykseen koulutusten kautta. Myös etätyöt ovat tulleet jäädäkseen kuntarahoituslaisten arkeen.

– Kuntarahoituksella on mukauduttu todella hyvin korona-ajan etätyökäytäntöihin, ja jatkossakin teemme joustavasti töitä hybridimallilla, Antti summaa.

Meillä töissä –sisältösarja kertoo kuntarahoituslaisten arjesta ja siitä, millaista on työskennellä yhdessä Suomen vaikuttavimmista luottolaitoksista. Lue lisää Kuntarahoituksesta työnantajana Töihin Kuntarahoitukseen -verkkosivuiltamme.