Vuosi: 2020

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 100 miljoonan euron lisäyksen viitelainaan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen yhden miljardin Yhdysvaltain dollarin viitelainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 25 miljoonan Yhdysvaltain dollarin lisäyksen joukkovelkakirjalainaan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 50 miljoonan Yhdysvaltain dollarin joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 50 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 15 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 200 miljoonan Ruotsin kruunun joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 200 miljoonan Ruotsin kruunun ja 500 miljoonan Norjan kruunun lisäykset joukkovelkakirjalainoihin osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Kuntarahoitus laskee liikkeeseen 115 miljoonan Romanian lein joukkovelkakirjalainan osana joukkovelkakirjalainaohjelmaa

Finanssivalvonta poisti Kuntarahoitukselle asetetun järjestelmäriskipuskurin, ei muutoksia muihin pääomavaatimuksiin

Kuntarahoituksen varsinaisen yhtiökokouksen 25.3.2020 päätökset